Приватна підприємство "Арнат"

  • Адреса:
    наб. Червоношкільна, 2, к. 714, м. Харків, 61050, Україна
  • Телефон:
    +38(057) 719-18-57
Генеральний директор - Артьомов Олександр Федорович.
Начальник виробництва - Жартовський Дмитро Миколайович

Фахівцями фірми "АРНАТ" за технічним завданням ВАТ "Укрнафта" розроблені і виготовляються теплові масові витратоміри, які призначені для високоточного виміру масових витрат газів, рідин і їхніх сумішей у трубопроводах різних діаметрів, а також у якості основного вимірювального засобу локальних або розподілених автоматизованих мереж збору інформації про витрати, обліку і контролю з метою енергозбереження, ресурсозбереження, керування технологічними процесами і запобігання аварійним ситуаціям на підприємствах.

Подані витратоміри відрізняються оптимальним сполученням значень основних технічних характеристик, по яких визначається вигідність використання витратоміра:
1. Динамічний діапазон витрат: 1 : 1200;
2. Похибка менше: 1%;
3. Швидкодія: 0,5 с;
4. Максимальний тиск у трубопроводі: 332 бар.

Важливою особливістю цих витратомірів є простота установки й експлуатації, а також можливість їх застосування для виміру і контролю потоків різних середовищ, що характеризуються короткочасністю, нестаціонарністю, піковими значеннями витрат.
Висока якість і довговічність масових витратомірів МР – 01 дозволяють істотно підвищити ефективність роботи підприємства.

ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ВИТРАТОМІРІВ
1. Комерційний облік рідких, газоподібних і сипучих речовин у трубопроводах і лотках;
2. Контроль витрат речовин, що транспортуються, і можливих несанкціонованих відборів із продуктопроводів;
3. Контроль видобутку нафти і газу;
4. Аналіз дебету свердловин експлуатованих родовищ без виведення їх з експлуатації;
5. Керування роботою насосних і компресорних установок з метою забезпечення оптимального і безаварійного режиму їхньої роботи;
6. Для систем АСУ ТП – автоматизований збір інформації про витрату і кількість споживаної речовини з метою керування технологічними процесами, комерційного використання і розподілу газових і рідких середовищ;
7. Вимір і комерційний облік витрати газу на автомобільних газонаповнювальних компресорних станціях;

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ МАСОВОГО ВИТРАТОМІРА МР – 01
1. Можливість виміру практично всіх рідких і газоподібних речовин у тому числі й агресивних;
2. Простота установки й експлуатації;
3. На точність вимірів практично не впливають забруднення первинного перетворювача і мало впливає забруднення трубопроводу;
4. Можливість встановлення первинного перетворювача у будь-якому місці трубопровода;
5. Можливість використання одного й того самого приладу як для технологічних цілей, так і з метою комерційного обліку;
6. Мінімальні і максимальні величини витрат, що вимірюються, практично не обмежені;
7. Низька експлуатаційна вартість приладу в порівнянні з вітчизняними і закордонними витратомірами при перевазі технічних характеристик.
До складу витратоміра входить:
1. Первинний перетворювач;
2. Вторинний перетворювач;
3. Лінія зв'язку між первинним і вторинним перетворювачем;
4. Лінія зв'язку між вторинним перетворювачем і ЕОМ або реєструючими приладами;
5. ЕОМ або прилади , що реєструють.

УСТАНОВКА ВИТРАТОМІРА
Прилад може експлуатуватися з мірною ділянкою і без неї. Первинний перетворювач встановлюється на діючі трубопроводи круглої і некруглої конфігурації. Для установки первинного перетворювача в трубопровід можуть використовуватися вже існуючі різьбові бобишки М20х1,5 (М27х2), які призначені для монтажу стандартних термопреобразователей.
На підставі даних з первинного перетворювача на виході витратоміра є сигнал про витрату і температуру середовища, що вимірюється, таким чином, немає необхідності встановлювати демонтований датчик температури.

ПЕРЕВАГИ СПОСОБУ УСТАНОВКИ ПЕРВИННОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА
1. Відсутній звужуючий пристрій та рухливі елементи в потоці;
2. Не знижується пропускна здатність трубопроводу;
3. Не потрібні неметалеві ділянки трубопроводу в місці установки первинного перетворювача.

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МАСОВИХ ВИТРАТОМІРІВ МР - 01
Дуже малий аеро- та гідродінамічний опір контрольованому потокові дозволяє уникнути істотних утрат тиску й енергії на подолання додаткового опору, властивим існуючим турбінним, вихровим витратомірам і витратомірам змінного перепаду тиску.

По програмі "TACIS" в області енергозбереження на одному з хімічних підприємств України, на підставі показань масового витратоміра МР – 01 був вибраний оптимальний режим роботи компресорної установки, що знаходилася в експлуатації 20 років.
У результаті проведених за допомогою витратоміра МР – 01 досліджень споживана потужність компресора була знижена з 3 МВт до 700 КВт і це дозволяє підприємству заощаджувати значну суму коштів.


Фото підприємства
Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства