Приватне акціонерне товариство "Інститут Харківський Промтранспроект"

  • Адреса:
    вул. 23 Серпня, 20а, м. Харків, 61072, Україна
  • Телефон:
    +38(057) 340-04-55, 341-21-91, 720-59-66
  • Веб-сайт:
    http://www.promtrans.com.ua   
Генеральний директор - Волошин Петро Зосимович

Проектний інститут промислового транспорту Харківський Промтранспроект - провідний в Україні по проектуванню зовнішнього і внутрішньозаводського промислового залізничного та автомобільного транспорту, складського господарства, комплексної механізації та автоматизації вантажно-розвантажувальних робіт - більше 75 років працює в галузі будівництва.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ
- Інженерні вишукування - геодезичні, геологічні, гідрометеорологічні.
- Комплексне проектування та авторський супровід будівництва:
- залізничних станцій примикання загальної мережі та промислових підприємств;
- зовнішніх під'їзних та внутрішніх залізничних колій;
- автоматизованих систем керування поїзною та маневровою роботою;
- автомобільних доріг загальної мережі, під'їзних та внутрішньоплощадкових доріг промислових підприємств;
- мостів, шляхопроводів, транспортних та пішохідних тунелів, протидеформаційних споруджень;
- механізації вантажних фронтів і окремих операцій;
- службово-технічних будинків, постів ЭЦ, баз та околотків для ремонту колій;
- об'єктів ремонту рухомого залізничного складу від локомотиво-вагонних депо різноманітної потужності до баз і закритих пунктів екіпірування рухомого складу;
- автотранспортних підприємств для рухомого складу всіх типів, станцій технічного обслуговування;
- гаражів та стоянок автомобілів;
- виробничих баз для дорожньо-будівельних, будівельно-монтажних та дорожньо-експлуатаційних організацій;
- складів усіх типів та складських комплексів, оснащених сучасними механізмами;
- безперервного транспорту для магістральних трас, міжцехових та внутрішньоцехових зв'язків;
- будинків і споруд промислового та цивільного призначення, включаючи житлові будинки, будинки присадибного типу;
- АЗС та АГНКС;
- овоче- та фруктосховищ;
- зовнішніх та внутрішньоплощадкових інженерних мереж;
- електропостачання та електроосвітлення об'єктів і споруд;
- генеральних планів.
- Розробка технологічних процесів роботи промислового транспорту.
- Спеціалізовані, інжинірингові, експертно-консультативні і інші роботи та послуги (інвентаризація земель та об'єктів нерухомості, землевпорядкування, проектування засобів протипожежного захисту, систем сигналізації та оповіщення, обстеження технічного стану будинків та споруд і т.і.).

При проектуванні транспорту в якості основних інститут вирішує питання з вибору найбільш доцільного і экономічного його виду, раціональної транспортної схеми та ув'язки технологічного процесу підприємства з транспортом загальної мережі. Транспорт розглядається як ланка виробничого процесу, яка повинна мінімально впливати на собівартість продукції підприємства.

Якість проектних рішень, індивідуальний підхід до проектування є відмітними принципами роботи інституту, що дозволяє забезпечувати надійність і довговічність будинків та споруд при оптимальних витратах на будівництво. Свідченням цьому є тисячі побудованих і в даний час успішно функціонуючих споруд транспорту і об'єктів самого різноманітного призначення практично у всіх республіках колишнього Союзу, а основного транспортного призначення і у країнах дальнього зарубіжжя.

Маючи солідний досвід проектування і комп'ютерні технології, постійно відслідковуючи та вивчаючи нові конструкції та матеріали, а також прогресивні методи будівельно-монтажних робіт, спеціалісти інституту працюють у самому широкому спектрі проектної продукції для будівництва (промислові об'єкти та бази різноманітного виробничого призначення, громадські будинки та споруди, школи та інтернати для дітей, багаторівневі гаражі і станції техобслуговування, нафтобази та АЗС, житлові будинки і т.п.).

Незамінним інструментом успішного керування виробництвом є система якості, яка постійно удосконалюється. Від комплексної системи керування якістю проектів у 2001 році інститут перейшов до системи менеджменту якості (СМЯ) за міжнародними і національними стандартами серії ISO 9000:1994, а до свого 75-річного ювілею в перших рядах здобувачів впровадив і одержав сертифікат міжнародного сертифікаційного органу "BVQI" за СМЯ версії ISO 9000:2000.

Важливу роль у забезпеченні високого якісного і технічного рівня проектних рішень грає ресурсний фактор. Це і досконала організаційно-функціональна структура, і висококваліфікований кадровий склад, і сучасне устаткування, і належні умови праці, і нормативно-технічне забезпечення проектно-вишукувальних робіт і ін.

Сьогодні в структурі інституту 15 підрозділів. Виробничі відділи спроможні розробляти проекти будівництва об'єктів транспорту, промислового і цивільного призначення практично у всіх розділах без притягнення субпідрядників.

Традиційно завжди високий інтелектуальний рівень спеціалістів Промтранспроекту дозволяє знаходити оптимальні проектні рішення в будівництві об'єктів будь-якої технічної складності, у тому числі, розміщуваних у районах несприятливих техногенних і природних умов.

Значною мірою удосконалюванню проектних рішень сприяє застосування енергоресурсозберігаючих технологій, сучасного високопродуктивного устаткування, новітніх конструкцій і матеріалів, прогресивних методів будівництва.

Значним поштовхом у підвищенні якості і скороченні строків розробок став перехід на сучасні засоби опрацювання інформації, автоматизації проектно-вишукувальних робіт та випуску готової продукції. Сьогодні таку можливість дає комп'ютерна техніка з відповідним програмним забезпеченням та нове друкарсько-розмножувальне устаткування.

Спеціально створений сектор забезпечення проектних робіт та інформації, технічний відділ постійно ведуть моніторинг у нормативній і законодавчій області, одержують усі необхідні документи для здійснення своєї діяльності, а це не багато, не мало майже 200 видів робіт, дозволених сімома ліцензіями України та Росії.

Це дозволяє інституту йти в ногу з часом, виконувати функції територіальної організації Держбуду України з промислового транспорту в 10 регіонах України: Республіці Крим, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській та Херсонській областях, а також надавати експертно-консультаційні послуги підприємствам, організаціям і державним органам, здійснювати інформаційне обслуговування проектних організацій і інвесторів.

За безпосередньої участі провідних спеціалістів інституту розроблені СНиП 2.05.07-91 "Промисловий транспорт" і Посібники до нього, ДБН А.2.3-1-99 "Територіальна діяльність у будівництві", ряд відомчих документів з промислового транспорту, надані відгуки-пропозиції до нормативних документів, що розроблюються знову.

Як спеціалізований інститут, що виконує територіальні функції у своїй сфері, Харківський Промтранспроект є автором багатьох принципових розробок удосконалення і розвитку транспортної інфраструктури Харківщини, серед яких ряд найважливіших схем комплексного розвитку промислового залізничного транспорту, які лягли в основу розвитку і забудови районів міста та області, розробки проектів залізничних станцій, під'їзних шляхів, автомобільних доріг, мостів і шляхопроводів, депо, гаражів, баз, складів та інших об'єктів.

За десятки років своєї роботи інститутом накопичений багатий фондовий матеріал по топогеодезичним і геологічним даним підприємств, прийнятим і здійсненим технічним рішенням з будівництва об'єктів транспорту, промисловості та їхньої інфраструктури.

Ці відомості для фахівців, які знають свою справу, є безцінним багажем при прийнятті рішень з реконструкції, технічного переозброєння діючих об'єктів. Важливо і те, що маючи ці відомості, інститут має можливість значно зменшити витрати замовників на проектні роботи.

Сьогодні інститут - потужне сучасне проектне підприємство, забезпечене сучасною технікою, що засвоїло передові технології проектування, є конкурентноспроможним на світовому ринку.


Фото підприємства
Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства