Приватне акціонерне товариство "Кременчуцький колісний завод"

  • Адреса:
    проїзд Ярославський, 8, м. Кременчук, Полтавська обл., 39611, Україна
  • Телефон:
    +38(0536) 76-41-10, 76-41-15, 76-42-23
  • Веб-сайт:
    http://www.wheels.com.ua   
Голова правління - Скляренко Олег Вікторович

Лозунг: "МИ РОБИМО ТЕ, ЩО ПРОДАСТЬСЯ"

Сьогоднi добре вiдома продукцiя акцiонерного товариства "Кременчуцький колiсний завод" - єдиного в Украiнi та в краiнах СНД пiдприсмства по проектуванню та виробництву колiс до легкових i вантажних автомобiлiв, тракторiв, комбайнiв i iншоi сiльскогосподарськоi технiки.

Виробнича потужнiсть заводу становить 6,5 млн.шт.колiс та ободiв в рiк, виготовлясться больш нiж 150 модифiкацiй колiс, ободiв i деталей колiс.

Робiтники заводу вирiшують глобальнi завдання удосконалення всiх процесiв виробництва продукцii i просування ii на новi ринки збуту. Велика увага придiлясться освоенню виробництва нових типiв колiс та ободiв, упровадженню сучасних технологiй виробництва продукцii i один з головних приорiтетiв - це полiтика якостi на пiдприсмствi.
Вся продукцiя пiдтверджена сертифiкатами вiдповiдностi УКРСЕПРО i РОСДЕРЖСТАНДАРТУ. В сiчнi 2001 року сертифiкована система забезпечення якостi пiдприсмства згiдно з вимогами мiжнародних стандартiв серii ISO - 9001-94. В УкрСЕПРО и TUV CERT отриманi вiдповiднi сертифiкати з системи якостi. В 2002 роцi ВАТ "Кременчуцький колiсний завод" став членом Свропейськоi технiчноi органiзацii по шинам i ободам ETRTO i членом Свропейськоi асоцiацii виробникiв колiс EUWA.

В теперiшнiй час пiдприсмство виробляс повну гаму колiс до всiх автомобилiв i с/г технiки, випускасмоi в краiнах СНД: до легкових автомобiлiв Таврiя, Москвич, ВАЗ, Волга, УАЗ, вантажiвок КрАЗ, МАЗ, ЗiЛ, КАМАЗ, Урал, автобусiв ЛiАЗ, ЛАЗ i МАЗ, а також до тракторiв, комбайнiв i с/г машин.
Тiльки протягом останнiх рокiв освосно виготовлення цiлого ряду конкурентоспроможнiх типорозмiрiв колiс до сiльгосптехнiки i автомобiлiв, конструкцiя, яких вiдповiдас вимогам стандартiв E.T.R.T.O.
Це колеса: DW 21Ax32, DW 23Ax38, DW 20Ax26, DW 27Ax32, W 12x24, DDW 18Lx42, DW 15Lx38, DW 36x25, DW 36x32, 11,75x22,5, 5 1/2j x 14H2 та iншi. Успiшнiй реалiзацii продукцii сприяли введенi в дiю в 1998-2000 роках на пiдприсмствi лiнii по фарбуванню колiс порошковими полiестерними фарбами, якi забезпечили новий привабливий зовнiшнiй вигляд i стiйкiсть покриття. Для захисту покриття вiд можливих пошкоджень при транспортуваннi колеса упаковуються на спецiальнiй лiнii.

Крiм того, на заводi розпочато виробницство ранiше не властивоi для нього продукцii, наприклад, захисти картеру двигунiв до легкових автомобiлiв, а для сучасних офiсiв i на допомогу комунальним господарствам - урни та контейнери для виробничих i господарських вiдходiв.

Слiд вiдзначити новинки продукцii заводу - це колеса до зарубiжних легкових автомобiлiв Opel, Daewoo i автобусiв IVECO, колеса до новоi Волги ГАЗ-3110, ВАЗ-2110, 6,75х17,5 (МАЗ), а також новiтнс фарбування колiс до легкових автомобiлiв кольору "Металiк".

Продукцiя пiдприсмства експортусться в самому широкому географiчному диапазонi: вiд Свразii i Америки до Австралii i активна роль в просуваннi виробiв належить зовнiшньоторгiвельному представництву заводу в Угорщинi фiрмi "Trans Wheels & Tyres".

На заводi активно дiс рекламна служба, яка, використовуючи Iнтернет як iнструмент для просування продукцii на ринок в рамках маркетингового циклу, створила свiй сайт з iнформацiсю про пiдприсмство i товар. А - це додатковий козир пiдприсмства - i покращення iмiджу заводу, i створення довiри у споживача.


Фото підприємства
Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства