Вихідний еталон України для повірки засобів вимірювальної техніки