Товариство з додатковою відповідальністю "Чернівецький хімічний завод"

  • Адреса:
    вул. М. Тореза, 35, м. Чернівці, 58025, Україна
  • Телефон:
    +38(0372) 56-39-70, 56-39-80
  • Веб-сайт:
    http://www.himzavod.com.ua   
Голова правління - Візнюк Василь Георгійович

Історія Чернівецького хімічного заводу започаткована 1924 року.

З 1991 року Мінхімпром СРСР передав підприємство в оренду колективу. В 1994 році було створено Закрите акціонерне товариство "Чернівецький хімічний завод".

Сьогодні підприємство спеціалізується на виробництві водорозчинних екологічно чистих лакофарбових матеріалів, емалей та лаків поліуретанових та пентафталевих, поліефірних грунтівок та шпатлівок; розчинників, мастик, епоксідних матеріалів, полірувальних паст, вогнезахістних паст, патронів фільтрувальних. Продукція заводу знаходить своє застосування в автомобілебудуванні та вагонобудуванні, меблевій, будівельній, хімічній, електричній, електротехнічній промисловості на атомних та гідроелектростанціях.

За роки створення незалежної Української держави повністтю зняті з виробництва застаріли продукти. Замість них у виробництво впроваджено більше 40 нових лакофарбових матеріалів, завдяки співпраці з інститутами та науковими установами України, Швейцарії, Польщі, Голандії, Фінляндії, Швеції, Німеччини, Франції. Іде постійний пошук нових партнерів для взаємовигідного співробітництва.

Виконавчими органами системи забезпечення якості на заводі є:
- відділ технічного контролю;
- центральна заводська лабораторія;
- науково-дослідна лабораторія;
- експериментально-дослідне виробництво;
- метрологічна служба;
- відділ технологічного забезпечення та підготовки виробництва.

Дані структурні підрозділи функціонують згідно з положеннями, посадовими інструкціями та стандартами підприємства, розробленими заступниками генерального директора та затвердженими генеральним директором, і переглядаються, в разі необхідності, але не рідше 1 разу в 5 років.

Проектують нові види продукції для задоволення потенційних потреб споживачів, відпрацьовують рецептури та технології виробництва. При цьому аналізуються та прогнозуються всі можливості появи невідповідностей і необхідні корегуючі дії.

Відділ забезпечення виробництва готує необхідну технічну документацію (технічні умови, регламенти, рецептури), яка проходить складну систему експертиз, узгоджень та затверджень. Цей же відділ відповідає за матеріально-технічне забезпечення виробництва.

ЦЗЛ проводить пофазний контроль технологічного процесу та відповідність готової продукції технічним умовам.

ВТК здійснює вхідний контроль сировини в своїй лабораторії, отримує інформація від ЦЗЛ про відповідність продукції технічним умовам, на основі статистичних методів проводить вибірковий контроль всіх споживчих характеристик продукції і приймає рішення про можливість реалізації продукції.

На заводі проводиться цілеспрямована і вдумлива робота по покращенню умов праці працівників, вдосконаленню її оплати та підвищенню матеріальної зацікавленості кожного члену колективу. Значна увага приділяється соціальній сфері.

Очолює "Чернівецький хімзавод" Салюк Василь Петрович. Він керує підприємством з 1971 року. За час трудової діяльності пройшов шлях від робітника до керівника підприємства. Без відриву від виробництва здобув середню освіту, успішно закінчив хімічний, а згодом і економічний факультет Чернівецького держуніверситету.
Вміло згуртував навколо себе колектив однодумців. Широкий кругозір, багатющий досвід допомогають Василю Петровичу кваліфіковано і комплексно вирішувати найрізноманітніші проблеми життєдіяльності підприємства. За новаторство він нагороджений знаком "Відмінник-винахідницької раціоналізаторської роботи", "Відмінник Хімічної промисловості", нагороджений почесною грамотою Президії Верховної Ради України. Він автор 14 винаходів та отримав більш ніж 42 авторських свідоцтв та раціоналізаторських пропозицій. Значна доля економічного ефекту, що одержує завод – наслідок впровадження його орігінальних ідей.
Компетентність у справах, вимогливість до себе і оточуючих, людяність у спілкуванні з підлеглими сприяють повазі колективу заводу до свого керівника.


Фото підприємства
Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства