Публічне акціонерне товариство "Український науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут трансформаторобудування"

  • Адреса:
    Дніпропетровське шосе, 11, м. Запоріжжя, 69069, Україна
  • Телефон:
    +38(061) 284-52-01, 284-54-55
  • Веб-сайт:
    http://www.vit.zp.ua   
Генеральний директор - Паук Юрій Іванович

ПАТ "Український науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут трансформаторобудування" (ПАТ "ВІТ") є головною організацією з питань науково-технічного забезпечення в галузі трансформаторобудування та високовольтної апаратури Державного комітету промислової політики при Міністерстві економіки України.

Галузь діяльності:
- силові трансформатори і автотрансформатори усіх габаритів на напруги включаючи 1150 кВ змінного струму та 750 кВ для ЛЕП постійного струму (масляні, з негорючим рідким і газовим заповненням) загального і спеціального призначень;
- електричні реактори різного призначення, у тому числі шунтуючі реактори на напругу до 750 кВ;
- комплектні трансформаторні підстанції та розподільчі пристрої 6-10, 35 кВ;
- високовольтні роз'єднувачі;
- пристрої перемикання для регулювання напруги трансформаторів під навантаженням на напругу до 330 кВ і струм до 2500 А включно;
- вимірювальні трансформатори усіх класів напруги, включаючи 1150 кВ;
- спеціальне технологічне обладнання для магнітопроводного, обмоточного та ізоляційного виробництва, а також для ремонту і монтажу трансформаторів та апаратів високої напруги;
- охолодні пристрої для трансформаторного обладнання;
- високовольтні уводи до 330 кВ для силових трансформаторів;
- пристрої для випробувань силових і вимірювальних трансформаторів у експлуатації;
- аналіз досвіду виготовлення та експлуатації.

ПАТ "ВІТ" має досвідчених спеціалістів, технологію проектування, сучасну комп'ютерну техніку і програмне забезпечення. Спеціалісти інституту можуть виконувати розробку технічної документації в обсязі робочого, технічного або ескізного проектів з урахуванням технологічних можливостей виробника і виконувати авторський нагляд за виготовленням і випробуванням таких видів обладнання:
- трансформатори загального призначення і для власних потреб електростанцій класів напруги 6-35 кВ, потужністю 25-63000 кВА;
- трансформатори та автотрансформатори класів напруги 110-1150 кВ;
- трансформатори спеціального призначення (пічні, перетворювальні, фазорегульовані, фазозсуваючі, вольтододаткові, високочастотні, імпульсні, тягові, глибоководні і інші);
- пожежо- і вибухобезпечні трансформатори, у тому числі газонаповнені (елегазові);
- випробувальні трансформатори;
- трансформатори і реактори для ліній електропередачі постійного струму і для вставок постійного струму в лініях електропередачі змінного струму;
- струмообмежувальні реактори для включення в нейтраль трансформаторів і в лінію;
- зглажувальні реактори для електроприводів постійного струму;
- шунтуючі реактори;
- реактори для статичних компенсаторів реактивної потужності;
- сухі трансформатори загального і спеціального призначення класів напруги 6-15 кВ;
- комплектні трансформаторні підстанції (КТП) на напругу 6-10/0,4 кВ потужністю до 630 кВА;
- КТП на напругу 35/0,4 кВ потужністю 1600 кВА для електрифікації залізничного транспорту, об'єктів меліорації, вітроелектростанцій і інші;
- КТП на напругу 35/10 кВ потужністю до 10000 кВА;
- блоки відкритих розподільчих пристроїв (ВРП) на напругу 110-150 кВ для підстанцій 110/35/10 кВ і 110/10 кВ;
- комплектні розподільчі пристрої (КРП) на напругу 0,4-35 кВ як із стаціонарно встановленою апаратурою, так і висувного виконання;
- пристрої регулювання напруги трансформаторів під навантаженням (РПН), у тому числі тиристорні з підвищеним ресурсом для електропічних і перетворювальних трансформаторів, і без збудження (ПБЗ);
- високовольтні роз'єднувачі;
- робочі еталони високої змінної і постійної напруг;
- вимірювальні трансформатори струму і напруги (робочі і зразкові) з паперово-масляною і елегазовою ізоляцією;
- високовольтні герметичні трансформаторні уводи до класу напруги 330 кВ включно без надлишкового тиску масла і без газової подушки;
- високовольтні газонаповнені конденсатори;
- малогабаритні газонаповнені випробувальні трансформатори з власною зовнішньою ізоляцією і без неї (вмонтовані);
- малогабаритні газонаповнені стаціонарні і пересувні установки (лабораторії) для випробувань ізоляції електротехнічного обладнання короткочасною високою напругою промислової частоти;
- малогабаритні газонаповнені стаціонарні і пересувні установки (лабораторії) для визначення похибок трансформаторів напруги і струму;
- високовольтні вводи "повітря-елегаз" для випробувань.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО

Виробнича база інституту дозволяє виготовляти, модернизувати і ремонтувати:
- макети, моделі, дослідно-промислові і головні зразки трансформаторного обладнання;
- силові масляні і сухі трансформатори масою до 200 тон;
- вимірювальні масляні, елегазові і з ізоляцією на основі епоксидних смол трансформатори струму і напруги 6-1150 кВ;
- масляні і сухі реактори;
- комплектні трансформаторні підстанції і розподільчі пристрої 0,4-35 кВ;
- перемикаючі пристрої для регулювання напруги трансформаторів під навантаженням класів напруги 35-330 кВ, у тому числі тиристорні з підвищеним ресурсом для електропічних трансформаторів
- технологічне обладнання, оснастку та інструмент для механізації і автоматизації усіх виробництв трансформаторобудування;
- високовольтні уводи класів напруги 110-330 кВ;
- газонаповнені високовольтні уводи "повітря-елегаз" для випробувань;
- газонаповнені високовольтні конденсатори;
- випробувальні трансформатори і установки.

На базі інституту проводяться:
- дослідження вітчизняних і закордонних трансформаторних масел, а також ефективних гранульованих і дрібнодисперсних синтетичних і природних адсорбентів для регенерації масел і рідин;
- дослідження і випробування целюлозних і синтетичних електроізоляційних паперів, картонів, плівок, полімерних матеріалів;
- розробка технологічних процесів виготовлення і ремонту трансформаторного обладнання і високовольтних уводів;
- розробка спеціального технологічного обладнання для виробництва, монтажу і обслуговування трансформаторів і інших електротехнічних виробів, в тому числі:
- верстати для намотування обмоток трансформаторів і кістяків уводів;
- розтискні оправки для намотування обмоток;
- пристрої осьового і радіального підпресування обмоток у процесі намотування;
- стенди для збирання магнітопроводів з механізмом пресування і бандажування стрижнів магнітопроводів;
- вакуумні сушильно-заливальні установки;
- вакуумні дегазаційні установки для обробки, підготування і заливання трансформаторних масел в трансформатори і уводи;
- установки регенерації трансформаторних масел;
- збирально-розбиральні стелажі та ін.

СЕРТИФІКАЦІЯ І МЕТРОЛОГІЯ

При ВАТ "ВІТ" створені Орган по сертифікації "ВІТ-СЕПРО", який здійснює сертифікацію відповідності трансформаторного обладнання в Україні, і сертифікаційний випробувальний центр ВЦТО. Орган і випробувальний центр у 1995 році акредитовані у Національній системі сертифікації продукції УкрСЕПРО (атестат акредитації Органу №UA 4.001.043 від 5.11.98 року, Центру № UA 6.001.Н.334 від 5.11.98 року) по широкій номенклатурі продукції.


Фото підприємства
Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства