Всеукраїнське громадське об’єднання "Українська аграрна конфедерація"

  • Адреса:
    вул. Саксаганського, 53/80, оф. 807, м. Київ, 01033, Україна
  • Телефон:
    +38(044) 287-65-66, 289-97-21
  • Веб-сайт:
    http://www.agroconf.org   
Президент - Козаченко Леонід Петрович

Мета УАК: участь у виробленні та реалізації політики в агропромисловій сфері в інтересах зміцнення національної економіки, розвитку міжнародної економічної співпраці, підвищенні добробуту громадян України та задоволення і захист законних інтересів своїх членів.

Основні завдання УАК:
- провадження освітньої діяльності у сфері вироблення та реалізації політики в агропромисловій сфері а саме: участь у розробці концептуальних і практичних програм, які враховують інтереси вітчизняних товаровиробників та споживачів; створення наукових центрів для вивчення проблем агропромислового комплексу в Україні; вивчення та пропаганда вітчизняного та зарубіжного досвіду у сфері агропромислової політики; виконання експертних досліджень для членів УАК;
- провадження наукової діяльності у сфері вироблення та реалізації політики в агропромисловій сфері;
- сприяння у створенні і використанні друкованих та електронних засобів масової інформації у порядку, передбаченому чинним законодавством;
- сприяння вдосконаленню законодавчої і нормативної бази в агропромисловій сфері, вивченню та узагальненню міжнародного досвіду, адаптації міжнародних стандартів і норм відповідно до умов України;
- сприяння підвищенню ефективності державної політики в агропромисловій сфері;
- сприяння розробці та популяризації стандартів якості в агропромисловій сфері України, відповідно до визнаних міжнародних норм;
- сприяння розвитку взаємодовіри, порядності й ділового партнерства у відносинах між членами УАК, органами державної влади, громадськими організаціями, громадянами України, а також міжнародними організаціями, іноземними громадянами та особами без громадянства.


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства