Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я.Данилевського НАМН України

  • Адреса:
    вул. Алчевських, 10, м. Харків, 61002, Україна
  • Телефон:
    +38(057) 700-41-09, 700-45-38
  • Веб-сайт:
    http://www.ipep.com.ua   
Директор - Караченцев Юрій Іванович

Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського АМН України - це науковий центр, що вивчає актуальні питання теоретичної та клінічної ендокринології. Заснований у 1919 році академіком В.Я. Данилевським. У 1927 році при Інституті відкрита перша в СРСР та третя в світі ендокринологічна клініка. Працею вчених Інституту закладено фундамент вітчизняної ендокринології, створення та промислового випуску гормональних та гормоноподібнодіючих засобів.

З 1999 року Інститут очолює доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Юрій Іванович Караченцев.

Науковий потенціал Інституту
Загальна кількість працівників - 467,
докторів наук - 10,
кандидатів наук - 57,
наукових співробітників - 87,
лікарів - 49 (з них з вищою категорією - 30)

Основні наукові напрямки:
- епідеміологія, клініка ендокринних захворювань, розробка та удосконалення методів їх діагностики, профілактики та лікування;
- дослідження механізмів регуляції ендокринних функцій та метаболічних процесів в нормі та при патології;
- розробка, експериментальне та клінічне вивчення лікарських засобів;
- підготовка наукових кадрів вищої кваліфікаціі (докторів і кандидатів наук);
- лікувально-профілактична робота в клініці;
- підвищення кваліфікації лікарів в галузі ендокринології.

Фахівці Інституту працюють над розв'язанням актуальних проблем клінічної та експериментальної ендокринології:
- вивчення механізмів розвитку гетерогенності цукрового діабету та його ускладнень; розробка методів направленої модуляції адаптаційних властивостей інсулярного апарату підшлункової залози;
- вивчення механізмів розвитку, діагностики та лікування різних форм патології щитовидної залози;
- популяційно-генетичні дослідження цукрового діабету та тиреопатій;
- диференційна діагностика та лікування порушень репродуктивних функцій;
- створення лікарських засобів для лікування ендокринних захворювань та супутньої патології.

Розробки Інституту захищені 191 авторським свідоцтвом та патентами. Інститут є власником 68 чинних охоронних документів.

Структуру Інституту складають три науково-дослідницьки та чотири клінічні підрозділи, відділ наукової інформації та патентно-ліцензійної роботи, наукова бібліотека, віварій.

Інститут акредитований на вищу категорію головною акредитаційною комісією МОЗ України. Він є клінічною базою Фармакологічного комітету МОЗ України. Бере участь у проведенні міжнародних багатоцентрових рандомізованих порівняльних досліджень фармацевтичних препаратів.

Відділ експериментальної ендокринології та відділ медичної хімії Інституту акредитовані на право розробки та обґрунтування проектів гігієнічних нормативів лікарських засобів, напівпродуктів їх синтезу та інших хімічних сполук у повітрі робочої зони, атмосферному повітрі та розробки гігієнічних нормативів.

Клініко-діагностична та імунологічна лабораторії Інституту акредитовані на право проведення вимірювань у сфері робіт по забезпеченню охорони здоров’я згідно з галуззю акредитації.

Згідно з постановою президії ВАК України в Інституті працює спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних та біологічних наук зі спеціальності 14.01.14 - ендокринологія.

Починаючи з 2002 року Інститут видає фаховий науково-практичний журнал „Проблеми ендокринної патології”. Журнал, розрахований на широкий загал читачів (лікарів, науковців, викладачів), щоквартально друкує огляди літератури, матеріали клінічних та експериментальних досліджень з ендокринології, матеріали з розробки та випробування нових лікарських засобів.

Інститут має стаціонар на 140 ліжок та поліклінічне відділення. До складу стаціонару входять чотири відділення - два терапевтичних, хірургічне та відділення анестезіології та реанімації з палатою інтенсивної терапії, спеціалізовані клінічні лабораторії (клініко-діагностична, радіологічна, імунологічна, патологоанатомічна) та кабінети (функціональної діагностики, рентгенологічної та ультразвукової діагностики, фізіотерапевтичний, андрологічний, стоматологічний та ін.). Обстеження та лікування хворих здійснюють ендокринологи (терапевти та хірурги), гінекологи, андрологи, невропатологи, кардіологи, окулісти, отоларингологи, фізіотерапевти.

На базі клініки Інституту працює кафедра ендокринології та дитячої ендокринології ХМАПО (зав. - д. мед. н., проф. Караченцев Ю.І.)


Фото підприємства
Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства