Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій"

  • Адреса:
    вул. Бакуліна, 12, м. Харків, 61166, Україна
  • Телефон:
    +38(057) 702-16-25, 714-22-05
  • Веб-сайт:
    http://www.iit.com.ua   
Голова правління - Генеральний конструктор - Горбенко Іван Дмитрович
Генеральний директор - Віктор Васильович Онопрієнко

Закрите акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій" засновано в 1995 році і на даний час є однією з провідних компаній України, що спеціалізується на наданні послуг в області проектування, розробки і впровадження рішень щодо забезпечення безпеки інформації в сучасних інформаційно-телекомунікаційних системах різного призначення та різного рівня складності.

Компанія має ліцензію Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем і захисту інформації Служби безпеки України АБ № 124321 від 11.01.2005 року на проведення розробок і надання послуг в області криптографічного захисту інформації, а також ліцензію на право діяльності в галузі технічного захисту інформації (АВ № 153907 від 17.07.2006 року).

Розроблені компанією засоби криптографічного захисту сертифіковані в установленому порядку на відповідність вимогам державним стандартам України (сертифікат №UA.1.112.8059-05 від 18.02.2005р.).

Програмно-апаратний комплекс криптографічного захисту інформацій в системі IBM Lotus, для захисту електронної пошти, має експертний висновок ДСТСЗІ СБУ №18/2/1-1105 від 25.02.2004р.

Програмно-апаратний комплекс криптографічного захисту інформацій "Захищений LOTUS", для захисту електронного документообігу, має експертний висновок ДСТСЗІ СБУ №18/2/1-5180 від 01.08.2005р.

Апаратний генератор випадкових чисел "Гряда-3" має експертний висновок ДСТСЗІ СБУ №18/2/1-4154 від 18.07.2006р.
Технічні завдання на засоби та комплекси криптографічного захисту інформації погоджені з ДСТСЗІ СБ України. Зараз закінчена експертиза у ДСТСЗІ СБ України програмно-технічного комплексу центру сертифікації ключів, який призначений для впровадження у складі акредитованих центрів сертифікації ключів. ПТК має експертний висновок ДСТСЗІ СБУ №18/2/1-7658 від 03.11.2005р. Також експертизу пройшло програмне забезпечення "Засіб користувача "ІІТ Користувач ЦСК-1"" і має експертний висновок ДСТСЗІ СБУ №18/2/1-7659 від 3.11.2005р.

В листопаді 2005 року ПТК центру сертифікації ключів отримав звання "Кращий товар року - 2005" в номінації "Інноваційні розробки".

У складі ЗАТ "ІІТ" функціонує випробувальна лабораторія, яка акредитована в системі акредитації в системі сертифікації УкрСЕПРО (атестат акредитації № UA 6.001.T685), що здійснює сертифікаційні іспити засобів КЗІ.

Компанія має дозвіл на здійснення діяльності, яка пов'язана з державною таємницею.

ЗАТ "ІІТ" є партнером IBM. Для IBM був розроблений засіб захисту електронних документів і поштових повідомлень з назвою "Захищений LOTUS".

В компанії працюють фахівці високого класу, серед яких 10 кандидатів технічних наук і 4 доктори технічних наук.
Вчені ЗАТ "ІІТ" ще в 2000 році пропонували використовувати ЕЦП на еліптичних кривих замість модульного зведення в ступінь (Горбенко І. Д., Качко О. Г., Свінарьов А. В., Головашич С. О. Стандарт цифрового підпису ДЕРЖСТАНДАРТ 34.310-95 на еліптичних кривих. //Безпека інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, Матеріали третьої міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 2000, С. 126-136), а в 2001 р. в Росії був прийнятий стандарт ДЕРЖСТАНДАРТ Р 34.10-2001, у якому використаний алгоритм, ідентичний наведеному в статті.

Компанія є виконавцем гармонізації міжнародних стандартів в галузі захисту інформації в Україні, що означає постійну проінформованість про стан справ в цій галузі на міжнародному рівні. Також "Інститут інформаційних технологій" бере участь у виданні спеціального випуску "Інформаційна безпека" всеукраїнського науково-практичного журналу "Радіотехніка".

Основними напрямками діяльності компанії є:
1. Забезпечення безпеки систем інформаційних технологій
- проектування, створення та супроводження комплексних систем захисту інформації;
- захист трафіку та технології віртуальних приватних мереж (VPN);
- технології комплексного захисту корпоративних систем на основі технології відкритих ключів (PKI);
- системи швидкого та гарантованого знищення цифрової інформації;
- технології та засоби криптографічного захисту інформації (СКЗІ);
- захист від несанкціонованого доступу до ІТ-системам;
- захист електронної пошти та електронного документообігу.
2. Консалтингова діяльність та аудит безпеки:
- дослідження рівня захищеності інформаційних систем, аналіз ризиків, розробка концепції та політики безпеки підприємства та плану захисту підприємства;
- експертиза проектів;
- розробка організаційно-нормативної бази підтримки режиму безпеки на підприємстві;
- автоматизовані засоби оцінки безпеки та планування робіт із захисту інформації.
3. Сертифікація засобів криптографічного захисту інформації:
- проведення сертифікаційних випробувань криптографічних засобів захисту інформації та підтвердження відповідності вимогами державним стандартам;
- розробка рекомендація та методична допомога при підготовці до сертифікації;
- розробка методик сертифікаційних випробувань;
- впровадження сертифікованих засобів для захисту інформації.
4. Курси підвищення кваліфікації:
- забезпечення комплексної безпеки об'єкта та захисту інформації;
- криптографічні системи та засобу захисту інформації;
- правова та організаційно-методична підтримка діяльності служби захисту інформації підприємства;
- адміністратор безпеки мережі.
5. Інформаційно-методична діяльність:
- участь у виданні спеціального випуску "Інформаційна безпека" всеукраїнського науково-практичного журналу "Радіотехніка";
- проведення методичних та науково-практичних семінарів в усіх напрямках діяльності.


Фото підприємства
Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства