Національний науковий центр "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини"

  • Адреса:
    вул. Пушкінська, 83, м. Харків, 61023, Україна
  • Телефон:
    +38(057) 704-10-90, 707-20-44, 707-20-53, 707-20-54, 719-44-61
  • Веб-сайт:
    http://www.iekvm.kharkov.ua   
Директор - Стегній Борис Тимофійович, доктор ветеринарних наук, професор, член-кореспондент УААН

Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини - перший в Україні спеціалізований науково-дослідний заклад, створений для вирішення актуальних науково-практичних завдань ветеринарного забезпечення тваринництва нашої країни.

Створення в 1922 році Українського інституту наукової і практичної ветеринарної медицини (тепер ІЕКВМ) було визначною подією та мало вирішальне значення у розробці науково обґрунтованих заходів боротьби з хворобами сільськогосподарських тварин в Україні.

В стінах інституту розроблено ряд ефективних засобів профілактики, лікування багатьох інфекційних та незаразних хвороб, вирішено чимало фундаментальних питань сучасної ветеринарної медицини.

На сьогоднішній день в ІЕКВМ виконано понад тисячу розробок, рекомендацій, інструкцій, нормативів, ТУ та іншої документації. Розроблено та впроваджено в тваринництво більше 150 хіміопрофілактичних та медикаментозних препаратів, вакцин, сивороток, діагностикумів. Вченими інституту опубліковано понад 8000 статей з актуальних проблем ветеринарної медицини.

Науковий колектив інституту очолювали видатні вчені: А.В.Дедюлін (1922 - 1924) , М.Д.Агаллі (1925 - 1930), академік ВАСГНІЛ І.М. Гладенко (1957 - 1986), академіки УААН В.О.Бусол (1986-1997) та П.П.Фукс (1999 - 2001).

В інституті працює 129 наукових співробітників, в т.ч. 2 академіка та 2 член-кореспондента УААН, 19 докторів та 51 кандидат наук. Над кандидатськими та докторськими дисертаціями працює більш як 40 аспірантів.

Основні напрямки діяльності:
1. Вивчення механізмів розвитку і перебігу інфекційного та епізоотичного процесів хвороб тварин (туберкульоз, бруцельоз, лейкоз, сальмонельоз, хвороби Гамборо, Ауєскі, пріонні інфекції);
2. Розробка сучасних методів діагностики захворювань сільськогосподарських тварин і створення ефективних засобів їх профілактики (проти лейкозу, туберкульозу, інфекційного ринотрахеїту та ін.);
3. Розробка діагностичних молекулярно-генетичних тест-систем для індикації збудників інфекції;
4. Лікування та профілактика інфекційних і інвазійних хвороб великої рогатої худоби, свиней, овець, птиці, бджіл, дрібних домашніх тварин;
5. Розробка сучасних методів контролю якості с/г продуктів та кормів;
6. Забезпечення роботи науково-виробничих центрів:
- із вивчення губчатоподібної енцефалопатії та інших пріонних інфекцій;
- із вивчення інфекційних хвороб великої рогатої худоби;
- хвороб дрібних домашніх тварин;
- токсикологічних досліджень і сертифікації продуктів тваринництва;
- з ветеринарного забезпечення птахівництва;
- з паразитарних захворювань;
7. Здійснення спільних досліджень із провідними науковими центрами Європи і США в рамках міжнародного співробітництва.

Виробництво і реалізацію сучасних ветеринарних препаратів здійснює дочірнє підприємство інституту "Ветеринарна медицина". В ньому також організовано систему дорадчих послуг із впровадження ветеринарно-санітарних систем ліквідації та профілактики інфекційних хвороб тварин і птиці. Значну частину препаратів(більш як 70 %) дочірнє підприємство випускає за замовленням Державного департаменту ветеринарної медицини України. Не залишаються поза увагою дрібні приватні підприємства, власники присадибних господарств. Дочірнє підприємство "Ветеринарна медицина" співпрацює з господарствами усіх форм власності та фізичними особами. Ветеринарні препарати, що випускаються дочірнім підприємством "Ветеринарна медицина" сприяють утриманню стійкого епізоотичного благополуччя й заповненню ринку діагностичними та профілактичними засобами вітчизняного виробництва, які не поступаються за своїми показниками зарубіжним аналогам і широко використовуються в ветеринарії всіх регіонів України.


Фото підприємства
Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства