Державне підприємство "Державний інститут по проектуванню підприємств коксохімічної промисловості" (ГИПРОКОКС)

  • Адреса:
    вул. Сумська, 60, м. Харків, 61002, Україна
  • Телефон:
    +38(057) 714-39-82, 715-60-42, 719-26-05, (067) 928-36-87
  • Веб-сайт:
    http://www.giprokoks.com   
Директор - Рудика Віктор Іванович

Рівень розвитку сучасного суспільства залежить в першу чергу від стану та рівня науки. Невід'ємною складовою наукового потенціалу України є Державний інститут по проектуванню підприємств коксохімічної промисловості "Гипрококс", створений в м. Харкові в 1929 році. Інститут створено з метою організації власної школи проектувальників-коксохіміків. За короткий час нова проектна організація, що на той час не мала достатньої кількості фахівців та досвіду, створила власну школу проектування цехів і агрегатів коксохімічних підприємств.

На сьогодняшній день Гипрококс є єдиним в Україні і на теренах держав СНД головним проектним інститутом коксохімічної промисловості. Інститут є головним по проектуванню підприємств коксохімічної промисловості і провідною комплекною технологічною організацією з науково-технічної діяльності і екпертизі науково-технічних розробок, проектно-конструкторських робіт і прикладних досліджень на стадії практичного використання, науково-технічних програм, проектів і прогнозування коксохімічної промисловості.

За проектною документацією інституту створена і побудована вся коксохімічна промисловість України і колишнього Радянського Союзу і багатьох країн дальнього зарубіжжя, в тому числі в Алжирі, Болгарії, Боснії і Герцеговині, Угорщині, Єгипті, Індії, Китаї, Нігерії, Пакистані, Польщі, Румунії, Туреччині, Фінляндії, Словакії, Чехії, Ірані, в тому числі об'єкти комплексу коксових батарей №№ 1, 2 и 3 Ісфаханського металургійного заводу в Ірані. Всього побудовано 60 коксохімічних заводів. В країнах СНД працює 20 установок сухого гасіння коксу, а в країнах дальнього зарубіжжя їх побудовано 16. Інститут є калькотримачем 30% проектів коксових батарей світу.

Основою кадрової політики інституту "Гипрококс" є створення умов для професійного розвитку співробітників. Кадри - основний інтелектуальний потенціал інституту.
З великою повагою у Гипрококсі згадують І.Г. Молодцова, М.Н. Царьова, А.Н. Сілку, С.К. Успенського, які в різні роки очолювали інститут. З 1994 р. директором інституту є Віктор Іванович Рудика, вся плідна багаторічна трудова діяльність якого пов'язана з Гипрококсом. Під його керівництвом здійснено ряд масштабних проектів, на новому якісному рівні здійснюється зовнішньоекономічна діяльність інституту, зміцніли його позиції на світовому ринку. Інститут завжди йшов в ногу з науково-технічним прогресом і виховав у своїх стінах велику кількість висококваліфікованих спеціалістів в області проектування коксохімічного виробництва і суміжних галузях. Колектив інституту нараховує більше 500 чоловік, серед них - висококласні технологи і конструктори, будівельники і архітектори, інженери-електрики і електронщики, спеціалісти по автоматизації виробництва, економісти, спеціалісти з водопостачання і комунікацій, генпланісти, обслуговуючий персонал. Робота единою командою, з спільними цілями і задачами, дозволяє колективу інституту зберігати свою цілістність і утримувати його на передових позиціях ринку проектних послуг.

Інститут має ліцензії на виконання проектно-вишукувальних робіт в Україні і Росії. Технологічні розробки інституту відповідають світовому рівню і захищені авторськими свідоцтвами і патентами. Більш ніж 50 ліцензій і "НОУ-ХАУ" придбали фірми Німеччини, Японії, Італії, Англії, Бразилії, Китаю, Польщі, Туреччини, Фінляндії та інших країн.

Основними напрямками діяльності інституту є комплексна розробка проектної документації на будівництво нових, реконструкції, розширення і технологічне переоснащення діючих коксохімічних підприємств України, Росії і країн дальнього зарубіжжя; інжиніринг; проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт.

Інститут може виконувати на високому рівні техніко-економічні обгрунтування, розрахунки, проекти і робочу документацію (пояснювальні записки, креслення і т.д.) по усім об'єктам коксохімічних підприємств України, Росії, Казахстану і країн дальнього зарубіжжя.

Розроблена у відповідності з вимогами міжнародного стандарту ISO 9001 "Модель забезпечення якості при проектуванні, розробці, виробництві, монтажі і обслуговуванні" і впроваджена в Інституті в 1998 році. В 2001 році Система менеджменту якості була сертифікована в національній системі УкрСЕПРО на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001-2001 і схвалена міжнародним товаристовм "Lloyd's Register Quality Assurance". Ресертифікація системи проведена в 2004 році. Гипрококс є єдиним серед проектних і науково-дослідних інститутів України, що має сертифікат якості міжнародного товаристоа "Lloyd's Register Quality Assurance".

Гипрококс є носієм усього нового у світовій практиці виробництва коксу. Інститут постійний учасник світових конгресів, симпозіумів і конференцій з питань металургійного і коксового виробництва.

Запорукою подальших успіхів інституту є його провідні фахівці та молоді спеціалісти, а також наявність практично оновленої матеріально-технічної бази за рахунок придбання близько 400 сучасних комп'ютерів, а також створення ефективної системи автоматизації праці його фахівців перехід на електронний документообіг. Інститут у повному обсязі забезпечений замовленнями на розробку науково-технічної документації і з упевненістю дивиться у майбутнє.


Фото підприємства
Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства