Національний природний парк "Подільські Товтри"

  • Адреса:
    пл. Польський ринок, 6, м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл., 32301, Україна
  • Телефон:
    +38(03849) 2-42-47, 5-12-70, 5-17-71
  • Веб-сайт:
    http://www.npptovtry.org.ua   
Нацiональний Природний Парк "Подiльськi Товтри" створений за Указом Президента України №47696 вiд 27.06.96 р. з метою збереження, вiдтворення i рацiонального використання природних ландшафтiв Подiлля з унiкальними iсторико - культурними комплексами, якi мають високе природоохоронне, естетичне, наукове, рекреацiйне та оздоровче значення. НПП "Подільські Товтри" є природоохоронною, рекреаційною, культурно - освітньою, науково - дослідною установою загальнодержавного значення.

Товтри – це місцева назва скелястої дугоподiбної гряди, висота якої в межах НПП досягає 401 метрів над рівнем моря. Над оточуючою рiвниною ця гряда пiднiмається на 60 - 65 м. Товтри представляють собою бар'єрний риф мiоценового моря, складений мшанковими, мембраннопоровими та черепашковими вапняками.

Аналогiв в свiтi немає, але подiбнi за деякими геологiчними структурами скелястi гряди є в Великобританiї та США.

Товтри - це залишки узбережнiх рифів, витягнених паралельно давнiй береговiй лiнiї. Цi рифи утворювались протягом середнього i верхнього мiоцену. Товтри почали формуватись там, де були скупчення мохуваток, верметусiв, устриць, на яких потiм з лiтотамнiй будувались узбережнi рифи.

Мiкроклiмат Кам`янецького Приднiстров`я формується Товтровим кряжем та каньйонами Днiстра i його притокiв, тому тут створилися особливi умови для збереження рiдкiсних i релiктових рослин, серед яких бiльшiсть лiкарських.

Згiдно даним науково - дослiдних та контролюючих закладiв, територiя Пiвденно - Захiдного Подiлля, в центрi якого знаходиться Кам`янець - Подiльський, не потрапила в слiдовi зони суцiльного зараження радiонуклiдами внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи.
На територiї НПП знайденi великі запаси мiнеральних вод ( типу "Нафтуся", "Миргородская", "Минская" та iнш.). Дебет таких джерел складає в середньому 60 куб.м. за добу.

На території національного природного парку "Подільські Товтри" наявність як унікальних рукотворних об'єктів так і неповторних природних комплексів, створили виняткові умови для розвитку туризму не тільки оздоровчого, але й пізнавального ( на території парку знаходиться під охороною 129 об`єктів природозаповідного фонду серед яких є парки і садиби різного ступеня збереження і культурно – історичної цінності, росте 2977 видів, форм і сортів з різних кліматичних зон, в тому числі дерев і кущів 521 вид, з деревно - чагарникової та трав'янистої флори - 395 видів плодових рослин, 620 видів тропічних, 111 видів корисних трав'янистих рослин місцевої та дикоростучої флори, більше 302 історико – архітектурних пам`яток ( в м. Кам`янці - Подільському знаходяться більше 200 об`єктів, в Кам`янець – Подільському районі – більше 63 об`єктів, в Чемеровецькому – більше 27 об`єктів, в Сатановському регіоні – більше 12 об`єктів).

НПП "Подiльськi Товтри" розмiщений на територiї трьох адміністративних районiв Хмельницької областi: Кам`янець-Подiльського, Чемеровецького i Городоцького, що становить 261316 га (12,5% територiї Хмельницької обл.).

Географічні координати території НПП"Подiльськi Товтри":
Південний кордон - по річці Дністер
(від ш.26град. 30град. д.48град. 20град. до ш.27град. 30град. д.48град. 20град.),
Західний кордон - по річці Збруч
(від ш.26град. 30град. д.48град. 20град. до ш.26град. 30град. д.49град. 20град.),
Північний кордон
(від ш.26град. 00град. д.49град. 20град. до ш.27град. 30град. д.49град. 20град.),
Східний кордон - по річці Ушиця
(від ш.27град. 30град. д.48град. 20град. до ш.27град. 30град. д.49 град. 20град.).

На території національного природного парку виділяються такі функціональні зони: заповідна зона; зона регульованої рекреації; зона стаціонарної рекреації; господарська зона.

В цих зонах розташовано 21 стаціонарна рекреаційна установа (санаторії, профілакторії, турбази, будинкі відпочинку та інше), бiля 160 промислових пiдприємств, колективнi та iндивiдуальнi сiльськi господарства, якi наносять шкоду природi. Тому основним завданням НПП є охорона природного рiзноманiття, створення органiзованих зон вiдпочинку та оздоровлення.

На території НПП ведеться виробництво екологiчно чистих продуктiв харчування i вiдповiдно cировини.

В даний час ведеться підготовча робота по організації на території НПП "Подільські Товтри" вiльної економiчної зони, що створить сприятливi умови для подальшого розвитку національного парку.

Багатство i рiзноманiтнiсть природних ресурсiв та рекреацiйнi можливостi нашого Парку можуть бути основою для створення розвинутої сiтки мiжнародного туризму, мисливства та рибальства.


Фото підприємства
Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства