Інститут овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України

  • Адреса:
    вул. Інститутська, 1, с. Селекційне, Харківський р-н, Харківська обл., 62478, Україна
  • Телефон:
    +38(057) 748-91-91, 748-91-92
  • Веб-сайт:
    http://www.ovoch.com   
Директор - Могильна Олена Миколаївна

Історія створення Інституту овочівництва і баштанництва УААН - головної галузевої наукової установи розпочалася в 1918 р., коли в Ботанічній секції сільськогосподарських справ (м. Харків) вперше започаткували наукові дослідження з овочевими культурами. Потім ці роботи продовжили в Інституті прикладної ботаніки і Українському науково-дослідному інституті наркомзему УРСР. На базі останнього створили Український науково-дослідний інститут соцземлеробства. З їх об'єднання (січень 1947 р.) розпочав свою діяльність Український науково-дослідний інститут овочівництва. На інститут як єдиний науково-методичний центр з овочівництва в системі Міністерства землеробства УРСР було покладено завдання: виведення нових урожайних і високоякісних сортів овочевих, баштанних культур і картоплі та підготовка наукових кадрів через аспірантуру. З травня 1992 року установа має назву Інститут овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук.

Протягом усього періоду існування колектив співробітників виконував важливі завдання з удосконалення методів і способів створення нових високопродуктивних сортів і гібридів овочевих, баштанних культур і картоплі, їх насінництво і насіннєзнавство, з розробки та впровадження ефективних технологій їх вирощування, зберігання і переробки, економічного обґрунтування ведення галузі.

Нині структура інституту включає 5 наукових відділів, які об'єднують 22 підрозділи, в тому числі відділи зонального овочівництва: Київська лабораторія закритого ґрунту, Черкаський сектор і Львівський сектор. Інститут є науково-методичним центром з питань овочівництва і баштанництва в Україні. До його складу входять 5 науково-дослідних центрів: Дніпропетровський, Донецький, Київський, Сквирський та "Маяк" Чернігівської обл.
Інститут координує 21 науково-дослідну установу з питань овочівництва.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
- на основі сучасних методів прикладної генетики, біотехнології технології та імунітету створення високопродуктивних і конкурентоспроможних сортів і гібридів овочевих і баштанних культур для відкритого і закритого ґрунту з протекторно-лікувальними властивостями, стійких проти шкідників, хвороб, біотичних і абіотичних факторів;
- розробка ресурсозберігаючих технологій виробництва екологічно безпечної продукції овочевих і баштанних культур на продовольчі і насіннєві цілі на базі нових сортів і гібридів;
- розробка високоефективних технологій:
а) зберігання свіжих овочів та маточників для отримання якісного насіннєвого матеріалу;
б) комплексної переробки овочевої сировини для створення вітчизняних продуктів харчування;
- координація та ведення системи генетичних ресурсів рослин України, створення національної колекції овочевих і баштанних культур;
- розробка комплексних систем удобрення, захисту рослин від хвороб, шкідників і бур'янів;
- розробка організаційно-економічних і технологічних основ розвитку товарного овочівництва і насінництва в умовах ринкових відносин;
- елітне насіння, вирощене в інституті за ліцензійними договорами, передається в господарства різних форм власності, які мають паспорт-патент для вирощування насіння першої репродукції;
- сорти мають авторські свідоцтва і патенти.

Вчені інституту готують фахівців на курсах підвищення кваліфікації з овочівництва та насінництва, надають практичну допомогу господарствам в освоєнні сучасних технологій вирощування овочів.


Фото підприємства
Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства