Харківський інститут економіки ринкових відносин та менеджменту

  • Адреса:
    вул. Маршала Батицького, 5, м. Харків, 61038, Україна
  • Телефон:
    +38(057) 738-11-61, 771-65-32
Ректор - Тищенко Вадим Миколайович, академік, доктор економічних наук

Приватний вищий навчальний заклад Харківський інститут економіки ринкових відносин та менеджменту засновано в 1993 році.

Рівень акредитації - III.
Ліцензія АА №868318 від 27.12.2004 р.
Занесений у реєстр державних ВНЗ, акредитований Міністерством освіти і науки (сертифікат СІ-ІП №215110).

Харківський інститут економіки ринкових відносин та менеджменту надає освіту за спеціальностями та спеціалізаціями:

- менеджмент організацій (менеджмент підприємницької діяльності; менеджмент торгівлі та сфери послуг; менеджмент готельного, курортного і туристичного сервісу; менеджмент митної служби; менеджмент організації природоохоронної діяльності);
- економіка підприємства (економіка підприємства на ринку товарів та послуг);
- економічна кібернетика (поглиблене застосування інформаційних технологій у практичній діяльності у сфері економіки, обліку і аудиту, маркетингу, менеджменту);
- облік і аудит (облік і аудит у фінансово-кредитних установах і організаціях; облік і аудит у банках; облік і аудит у сфері торговельного бізнесу);
- маркетинг (рекламний бізнес; маркетинг на ринку товарів і послуг);
- перепідготовка спеціалістів на базі вищої освіти з усіх спеціальностей та спеціалізацій;
- друга вища освіта за всіма спеціальностями та спеціалізаціями.

Навчальна, науково-дослідна та виховна діяльність Інституту здійснюється з метою формування освіченої, творчої особистості, становлення її фізичного, морального здоров'я та базується на концепціях постійного поглиблення знань з комп'ютерної техніки та програмування, іноземних та української мов, природознавства та захисту навколишнього середовища, постійної практичної підготовки, фізичного виховання та безперервної виховної роботи.

Мета та завдання Інституту - задоволення постійного попиту на висококласних спеціалістів ринкового профілю з вищою освітою, які здатні ефективно працювати керівниками та організаторами комерційної діяльності державних підприємств, фірм, підприємств малого бізнесу, а також спеціалістами різного рівня у банківських структурах, страхових компаніях, податкових інспекціях, податковій поліції, аудиторами, ревізорами-контролерами, економістами, бухгалтерами, референтами-консультантами, менеджерами-перекладачами зовнішньоекономічних контрактів, спеціалістами з реклами та просування товару на ринок.

Організація навчального процесу побудована на оригінальних методиках навчання. Понад 50% занять проводиться у вигляді ділових ігор, тренінгів, аналізу ділових та критичних ситуацій бізнесу, стратегії економічного ризику, комп'ютерного тренінгу, психологічних відеотренінгів, студійних практикумів та активних тренінгів лідерських якостей і розвитку феномена лідерства.

Матеріально-технічна база: 4 власних навчальних корпуси з сучасними аудиторіями, лабораторіями, комп'ютерні класи, оснащені сучасними комп'ютерами, підлюченими до інтернету, бібліотека та відеотека. Інститут має студентський готель, їдальню, кафе,спортивний комплекс.

У закладі навчається близько 4000 студентів. Інститут проводить допрофесійну орієнтацію учнів шкіл, бізнес-акції, комп'ютерні турніри, економічні олімпіади для учнів шкіл, зустрічі студентів з провідними фахівцями, бізнесменами.

Професорсько-викладацький склад: 10% - професори і 85% - кандидати наук, доценти.

Форми навчання: денна, заочна.
Під час навчання студенти щорічно проходять практики та стажування на провідних підприємствах.


Фото підприємства
Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства