Інститут рису Національної академії аграрних наук України

  • Адреса:
    с. Антонівка, Скадовський р-н, Херсонська обл., 75705, Україна
  • Телефон:
    +38(05537) 3-46-48, 3-47-42, 3-48-01
  • Веб-сайт:
    http://rice.org.ua   
Директор - Дудченко Володимир Вікторович

Інститут рису УААН – провідна наукова установа в системі Української академії аграрних наук з наукового забезпечення галузі рисосіяння в Україні.

Основні напрямки діяльності Інституту:
- створення нових високопродуктивних сортів рису, пристосованих до умов півдня України;
- ведення первинного насінництва районованих сортів рису і забезпечення виробників рису якісним насінням високих репродукцій;
- розробка і удосконалення технологічних процесів вирощування рису, система захисту посівів від шкідливих організмів, система живлення, спрямованих на підвищення урожайності та дотримання екологічних вимог;
- розробка методів збереження родючості ґрунтів рисових полів, удосконалення рисових зрошувальних систем;
- надання виробникам рису методичної допомоги в освоєнні виробництва нових сортів та наукових розробок, навчання кадрів шляхом проведення семінарів, круглих столів, екскурсій, шкіл передового досвіду, консультацій.

Вченими Інституту створено і передано на державне сортовипробування більш 20 нових сортів рису, з яких 10 занесено до Державного Реєстру сортів рослин України. Отримано понад 20 патентів і авторських свідоцтв на винаходи. Надруковано понад 400 наукових праць.

В Інституті розроблена і відзначена премією УААН закрита рисова зрошувальна система В.Й. Маковського з замкненим циклом водообігу і повторним використанням дренажно-скидних вод, введено в дію її дослідний зразок на площі 450 га; реорганізована та удосконалена система насінництва рису, яка дозволяє повністю задовольнити потреби рисосіяння України високоякісним насінням.

Також розроблена технологія вирощування рису з врахуванням вимог охорони навколишнього середовища для господарств України, яка забезпечує одержання урожаю рису на рівні 65-70 ц/га і вище, і яка відрізняється більш високим рівнем екологічної безпеки за рахунок виключення поверхневих скидів води з чеків за межі системи, зниження пестицидного навантаження на гектар, застосування пестицидів з відносно коротким періодом розпаду діючої речовини, раціонального використання мінеральних добрив. Забезпечує одержання з кожного гектару посівів до 1,5 тис. грн. чистого доходу з рівнем рентабельності до 50%.Фото підприємства
Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства