Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського

  • Адреса:
    вул. Жовтнева, 64, м. Полтава, 36029, Україна
  • Телефон:
    +38(05322) 7-26-08, 7-46-36
  • Веб-сайт:
    http://www.ipe.poltava.ua   
Ректор - Зелюк Віталій Володимирович

Полтавський обласний iнститут пiслядипломної педагогiчної освiти iм. М.В.Остроградського спецiалiзується на пiдвищеннi квалiфiкацiї керiвних та педагогiчних кадрiв за фахом, набутим у педагогічному навчальному закладі, узагальнює перспективнi педагогiчнi технологiї i впроваджує їх у практику, сприяє поширенню вiтчизняного i зарубiжного педагогiчного досвiду.

ІСТОРІЯ
Полтавський обласний інститут пiслядипломної педагогічної освiти iм. М.В.Остроградського (ПОІППО) є правонаступником Полтавського обласного інституту вдосконалення вчителів (ІУВ), заснованого у 1937 році на базі Полтавського міського методичного кабінету та комбінату перепідготовки вчителів.
17 грудня 1992 року Полтавський обласний інститут удосконалення вчителiв було реорганізовано у Полтавський обласний інститут пiслядипломної освiти педагогічних працівників.
У 1999 році інститутові постановою Кабінету Міністрів України присвоєно ім’я Михайла Васильовича Остроградського.
У 2000 році установу перейменовано у Полтавський обласний iнститут пiслядипломної педагогiчної освiти iм. М.В.Остроградського (ПОІППО).
Усього з часу заснування в інституті курсову перепідготовку пройшли майже 154 тисячі педагогічних працівників, зокрема: протягом 80-их років – 30 тисяч; у 1991-1994 роках – 13 тисяч; у 1995-1998 роках – 19 тисяч, у 2001 році – 5 тисяч 273.

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ

- організація післядипломної освіти педагогічних працівників і керівних кадрів у системі освіти Полтавської області;
- створення мережі експериментальних майданчиків, опорних і базових шкіл для апробування нових підходів до змісту та технологій освіти;
- розвиток, удосконалення і практична реалізація ідеї бізнес-освіти педагогічних працівників;
- впровадження останніх досягнень у галузі бізнесу, менеджменту та маркетингу в освітянську діяльність, реалізація прогресивних програм;
- обговорення на конференціях, семінарах, «круглих столах», тренінгах питань, пов’язаних з проблемами організації ефективних методів навчання;
- проведення наукових і науково-методичних досліджень із проблем змісту освіти й організації навчально-виховного процесу;
- конструювання нових максимально ефективних педагогічних технологій;
- забезпечення освітян новою методичною інформацією;
- розроблення і видання наукової та навчально-методичної літератури;
- розроблення педагогічних пріоритетів для навчальних закладів області;
- забезпечення зв’язку навчальних закладів і відділів освіти з науковими установами України та області.

СТРУКТУРА ІНСТИТУТУ
Освітню діяльність інституту здійснюють:
1. Кафедри:
- педагогічних технологій
- гуманітарних дисциплін
- менеджменту освіти

2. Відділи:
- навчальний
- дошкільного виховання, початкового навчання та інтернатних закладів
- методики виховної роботи
- гуманітарних дисциплін
- природничо-математичних дисциплін
- редакційно-видавничий

3. Центр педагогічних інновацій та інформації
4. Кабінет нових інформаційних технологій
5. Лабораторія ТЗН
6. Бібліотека
7. Експертна Рада по ліцензуванню
8. Регіональний педагогічний центр у м. Кременчуці

Інститут координує методичну роботу:
- лабораторії інтеграції змісту шкільної освіти Інституту педагогіки АПН України (завідуюча член-кореспондент АПН України, доктор педагогічних наук, професор В.Р.Ільченко)
- державного музею-заповідника А.С.Макаренка (с. Ковалівка, директор В.І.Шульга)
- науково-методичної лабораторії-музею В.І.Вернадського (смт. Шишаки, директор Ю.В.Яровий)

В інституті працює 2 доктори наук, професори (дійсний член та член-кореспондент АПН України); 12 кандидатів наук, 13 доцентів, 48 методистів, із них 40 мають вищу кваліфікаційну категорію.

ШКОЛА БІЗНЕСУ.
Інститут разом із облуправлінням освіти і науки облдержадміністрації та коледжем економіки і права “Світоч” є засновником обласної школи бізнесу для учнівської молоді, мета якої – опанування учнями елементів малого і середнього бізнесу та підприємництва, отримання ними знань, потрібних для бізнесової діяльності і життя, ознайомлення з комп`ютерними програмами для малого бізнесу та Інтернет-програмами. Робота школи організована у формі постійно діючих семінарів, круглих столів та курсів.

РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР ІЗ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ.
На базі інституту проводить роботу Ресурсний центр із громадянської освіти, створений за підтримки Бюро з освітніх і культурних програм США (ВЕСА) і адміністрований Радою з Міжнародних досліджень та обмінів IREX. Завданням центру є забезпечення безкоштовного доступу вчителів до інформаційних ресурсів Інтернет, формування у них навичок роботи з комп`ютером, надання можливості брати участь у форумах, семінарах з громадянської освіти. На курсах при ПОІППО працівники Ресурсного центру забезпечують навчання вчителів за модулем програми курсів післядипломної освіти “Методика громадянської освіти”, проводяться тренінги для викладачів суспільних дисциплін.

“ПОСТМЕТОДИКА”.
Із 1993 року інститутом видається науково-педагогiчний журнал "Постметодика". Зміст часопису визначають рубрики "Філософія освіти", "Педагогічні технології", "Людина в русі: Я знаю, про що говорю", "Директору школи", "Екзамени. Тести", "Читальний зал", "Ретрометодика", "Українське коло". З метою впровадження інноваційного менеджменту, бізнесової та економічної освіти, які передбачають розвиток творчого потенціалу освітніх організацій, зміни в управлінській діяльності, стилі мислення сучасного керівника у журналі ведеться рубрика "Менеджмент та бізнес-освіта". У рубриці публікуються статті провідних науковців з міжнародним авторитетом у галузі менеджменту, друкується доповідь Туринської групи “Переосмислення розвитку сфери управління у Новій Європі”, що складена за ініціативою та при сприянні Європейського фонду навчання (ЄФН), та інші матеріали з менеджменту та самоменеджменту, завдяки яким освітяни й читачі журналу мають змогу навчитися впевненіше орієнтуватися у сьогоденні, бути ефективнішими в умовах трансформації ринку.
Проблеми, що їх ставить “Постметодика”, висвітлюються у різних площинах – від обгрунтування методологічних, теоретичних засад і ретроспективного огляду генези проблеми до теоретико-методологічних аспектів її розв'язання, прикладних розробок на місцевому матеріалі (http://www.ipe.poltava.ua/pm/postmetod.htm).

ПОІППО-НОВИНИ.
З листопада 1999 року виходить щомісячний інформаційний бюлетень "ПОІППО-новини", що містить короткий виклад освiтнiх подiй у Полтавi та Полтавськiй областi. Розповсюджується серед шкiл та вищих навчальних закладiв, районних вiддiлiв освiти, партнерських органiзацiй, органiв державної влади та ЗМI. Електронну версію вісника можна замовити за адресою: root@ipe.poltava.ua.

ПАРТНЕРИ
ПОІППО спiвпрацює з установами АПН України, педагогiчними вищими навчальними закладами, аналогiчними установами за кордоном i в країнi. Успішно здійснив низку проектів на гранти донорських організацій. На його базі проводяться міжнародні конференції та семінари.
Партнерами інституту є:
- Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти
- Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України
- Інститут педагогіки АПН України
- Інститут психології АПН України
- Міжнародний інститут менеджменту (МІМ-Київ)
- Лабораторія Марбурзького університету "Макаренко-реферат"
- Луганський інститут післядипломної освіти педагогічних працівників
- Мережа громадянської освіти в Україні (UCEN/IATP)
- Американська Рада зі співробітництва в галузі освіти
- Міжнародний фонд “Відродження”
- Британська Рада в Україні
- Інститут Гете
- Центр економічної освіти університету Небраска (Омаха, США)
- Джуніор Ечівмент Україна
- Шведський інститут


Фото підприємства
Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства