Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма "Термо"

  • Адреса:
    вул. Дегтяревська, 36, офіс 706, м. Київ, 04119, Україна
  • Телефон:
    +38(044) 489-41-62
Генеральний директор - Чуфарін Володимир Сергійович

Товариство з обмеженою відповідальністю Виробничо-комерційна фірма “Термо” (форма власності – приватна) створено в 1988 році як багатопрофільне підприємство. Чисельність працюючих – 350 осіб.

Тривалий час одним з основних напрямків діяльності фірми є здійснення, на основі наявних ліцензій, операцій по заготівлі брухту кольорових металів та металургійній переробці сплавів з алюмінію.

Сировина проходить підготовчу стадію відбору й контролю та виплавляється на власних одно- та двокамерній електричних печах загальною продуктивністю 600 тон литва в місяць.

Хімічний склад сплавів контролюється експрес-методами з застосуванням емісійної спектральної системи “PHILIPS”.

Кінцева продукція ливарного виробництва ВКФ “Термо” являє собою злитки вагою 14-350 кг, які сталевою стрічкою ув”язуються в пакети.
Виробниче обладнання та кваліфікація фахівців визнані спеціалістами Донецького інституту кольорових металів та Міністерства промислової політики України.

Не менш важливим напрямком є науково-впроваджувальна діяльність. Спільно з фахівцями Національного технічного університету КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ розроблена принципово нова промислова технологія виготовлення катодних елементів й вузлів з монокристалів боридів рідкоземельних та перехідних металів методом безтигельної зонної плавки пористих порошкових заготовок з розчинником домішок, що рухаються.

Технологія дозволяє отримати із порошку бориду промислової чистоти, за один прохід зони розплаву, кристали з таким вмістом домішок, який за кращими світовими технологіями досягається тільки після трьохразового проходу зони.

Сфери можливого застосування : електронні мікроскопи, гострофокусні рентгенівські трубки, установки лектронно-променевої літографії, зварки, плавки, різки, розмірної та термічної обробки тугоплавких й хімічно активних матеріалів, медичне обладнання тощо.

В завершальній стадії розробка унікальної кріохімічної технології виробництва ультрадисперсних, особливо чистих порошків металів та їх сплавів методом електроерозійного диспергування. Можливості технології дозволяють провадити роботи на рівні кристалічної решітки й отримувати відразу, з висхідно чистих металів, оксиди, гідрооксиди, нітрити, карбіди тощо. Порошки можуть мати пористу або монолітну структуру.

Метод має відчутну перевагу й високу рентабельність у випадках отримання високоякісних порошків (особливо мілкі, особливо чисті, з розвинутою поверхнею і т.д.), а також при переробці металів з екстремальними фізичними та хімічними властивостями (твердість, пластичність, температура плавлення, хімічна активність тощо).

Ми також володіємо технологією виготовлення порошків кольорових та чорних металів : мідного порошку, порошків на основі нікельових сплавів, кобальту, вольфраму, заліза тощо. Характеристики порошків можуть бути узгоджені з Замовником.

Ще один напрямок діяльності фірми – деревина та пиломатеріали (деревно-волокнисті плити “МДФ” сухого способу виробництва, неламіновані, дошка обрізна та необрізна, брус тощо).

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВРОБІТНИЦТВА.


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства