Харківський громадський центр сприяння приватним ініціативам

  • Адреса:
    просп. Леніна, 56, к. 520, м. Харків, 61045, Україна
  • Телефон:
    +38(057) 719-49-39
Виконавчий директор - Кірєєв Володимир Миколайович

Харківський громадський центр сприяння приватним ініціативам розпочав свою діяльність 24.01.1997р.
Метою Харківського громадського центру сприяння приватним ініціативам є сприяння приватним ініціативам, які направлені на становлення громадського суспільства, підвищення культурного, інтелектуального та демократичного потенціалу країни, утвердження соціально орієнтованих ринкових принципів функціонування економіки.

В рамках центру працюють наступні програми:
Програми Міжнародного фонду соціальної адаптації (МФСА)
- Центр соціальної адаптації військовослужбовців
- Центр підтримки підприємництва
Програми TACIS
- Регіональний центр сприяння працевлаштуванню

Учасниками програм можуть бути:
- кадрові військовослужбовці, звільнені в запас після 1.01.95р.
- кадрові військові, які ще служать, але включені в план звільнення в поточному році
- члени сімей цих двох категорій військовослужбовців

Мета програми "Центр соціальної адаптації військовослужбовцівх" - психологічна переорієнтація і соціальна адаптація звільнених в запас військовослужбовців і членів їх сімей. В рамках програми надаються інформаційні та консультаційні послуги, здійснюється сприяння при перекваліфікації та працевлаштуванні.
Сприяння працевлаштуванню досягається шляхом проведення комплексу заходів направлених на зростання професійних і особистих якостей працевлаштовуємих з одного боку і наданні послуг роботодавцем з підбору персоналу з другого. Діяльність проводиться з залученням першокласних спеціалістів, психологів - консультантів. Широко використовуються методи активного навчання та ігрове моделювання.

В центрі надається сприяння росту і розвитку офіцерських підприємств, які створені звільненими в запас військовослужбовцями та членами їх сімей. Комплекс заходів направлено на підготовку менеджерів малого бізнесу:
тренінг по розробці бізнес - планів, роботі з персоналом, стратегії просування товарів, управління проектами, консультації з питань управління, оподаткування, кредитування, лізингу, пошук партнерів, вивчення конкурентів.

Для фірм зареєстрованих у відповідності з законодавством України, надається комплекс консультаційної підтримки в областях:
- правових основ підприємництва
- бухгалтерського обліку
- управлінського консультування
- бізнес - планування
- менеджменту
- маркетингу
- менеджменту інноваційних проектів
- а також допомога в організації офісної роботи офіцерських підприємств

Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства