Blakytna Zatoka, Health Center

  • Address:
    vil. Revolyutsiyne, Vovchansk distr., Kharkiv reg., 62550, Ukraine
  • Telephone:
    +38(05741) 4-35-08
Director - Valentyna Tyutina

Services:
- recreation