Dubai-Kharkiv of Dzheneral Тreiding, Ukrainian-dubaiske Joint Venture, Limited Liability Company

  • Address:
    appt.8, 8, Karazina str., c. Kharkiv, 61078, Ukraine
  • Telephone:
    +38(057) 714-24-91
Director - Olha Honcharova

Trade assortment:
- beer of beer factory of "Рogan'"