Derzhavinskiy, Trade House, Viko, Limited Liability Company

  • Address:
    39а, Vokzalnaya st., c. Kharkiv, 61009, Ukraine
  • Telephone:
    +38(057) 737-15-29, (0572) 52-01-14
Director - Viktor M. Lavro

Trade assortment:
- matratsy springing;
- furniture soft